Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiç bir zarardan Emir Mutfak Ekipmanları İnş. Gıda Turizm İmlt. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti. (''Emir Mutfak'') sorumlu değildir. Emir Mutfak sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Emir Mutfak, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

 Emir Mutfak sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Bu internet sitesi Emir Mutfak kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir.Emir Mutfak, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 Emir Mutfak bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Emir markası ve diğer markalar, www.emirmakine.net. alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Ayrıca Emir Mutfak burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Emir Mutfak tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Emir Mutfak hesabının gerek Emir Mutfak gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Emir Mutfak ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Emir Mutfak, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. Emir Mutfak bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

 

Emir Mutfak, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfalarını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.